Heuvelmans Advocaten

Neem contact op met ons op

Contactgegevens

Advocaat in Venlo inschakelen? U kunt ons altijd benaderen op de manier die voor u fijn is. Van een brief per post tot een bericht op Instagram. Wij vinden snelheid belangrijk en zullen dan ook in de meeste gevallen dezelfde dag nog reageren op uw bericht. Bij spoed schroom niet om de advocaten op hun mobiele nummer te benaderen.

Een eerste gesprek is altijd gratis

Advocaat nodig?
Bekijk al onze rechtsgebieden

Alle advocaten en juridisch medewerkers binnen ons kantoor zijn gespecialiseerd in het strafrecht. Daarnaast hebben enkele advocaten zich gespecialiseerd in het slachtofferecht, bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht. Bent u op zoek naar een advocaat in één van deze rechtsgebieden? Dan bent u op ons advocatenkantoor aan het juiste adres.

Onze rechtsgebieden

Strafrecht

Alle advocaten en juridisch medewerkers binnen ons kantoor zijn gespecialiseerd in het strafrecht. Bent u op zoek naar een strafrechtadvocaat? Dan bent u op ons advocatenkantoor aan het juiste adres. Ons team behandelt alle soorten zaken.

Slachtoffer­recht

Indien u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. U kunt samen met uw advocaat een verzoek indienen om uw schade te verhalen op de dader.

Bestuurs­recht

Wij behandelen bij Heuvelmans Advocaten naast strafzaken ook zaken in het bestuursrecht. In het bestuursrecht staat u als burger tegenover de overheid.

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is een groot rechtsgebied, waar veel burgers mee te maken krijgen. Het sociaalzekerheidsstelsel omvat werknemersverzekeringen (WIA en WW), sociale verzekeringen (zoals de AOW) en sociale voorzieningen (zoals de bijstand, IOAZ, Toeslagenwet, WMO en Wajong).